Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Eğitim Dersler

SİLAHSIZ GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ (100 Saat)
DERSLERSaat
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları20
Güvenlik Tedbirleri20
Etkili İletişim12
Temel İlk Yardım10
Kalabalık Yönetimi10
Kişi Koruma9
Yangın Eğitimi8
Güvenlik Sistem ve Cihazları5
Genel Kollukla İlişkiler4
Uyuşturucu Madde Bilgisi2
Toplam100
  
SİLAHLI GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ (+20 Saat)
Silah Bilgisi ve Atış20
SİLAHSIZ GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİMİ (50 Saat)
DERSLERSaat
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları10
Güvenlik Tedbirleri10
Etkili İletişim8
Temel İlk Yardım4
Kalabalık Yönetimi4
Kişi Koruma4
Yangın Eğitimi4
Güvenlik Sistem ve Cihazları3
Genel Kollukla İlişkiler2
Uyuşturucu Madde Bilgisi1
Toplam50
  
SİLAHLI GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİMİ (+10 Saat)
Silah Bilgisi ve Atış10